See All Artists

Thanarit Thipwaree


เกิด : 21 พฤษภาคม 2516

ที่อยู่ :  69 หมู่ 2 อำเภอกระแสสินธุ์จังหวัดสงขลา


การศึกษา

2535 : วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

2540 : ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

2543 : ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร


ประวัติการทำงาน

2542 - 2545 

อาจารย์พิเศษภาควิชาจิตรกรรมคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์พิเศษภาควิชาออกแบบเครื่องประดับคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
2546 - 2554 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรมวิทยาลัยเพาะช่างมทร.รัตนโกสินทร์

2554 - ปัจจุบัน


อาจารย์ประจำภาควิชาจิตรกรรมคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร


เกียรติประวัติ

ช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันปีพ.ศ. 2560 ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเข้าร่วมแสดงในโครงการนิทรรศการต่างๆมากมายกว่า 100 นิทรรศการทางศิลปกรรมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่ยังมิได้ทำการบันทึกไว้ในประวัติส่วนตัว

2558 - 2559    

- แสดงผลงานเดี่ยว (solo) นิทรรศการศิลปะ “Human Being” ณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์, กรุงเทพ

2556 - 2557     

- แสดงผลงานเดี่ยว (solo) นิทรรศการศิลปะ “ความจริงอย่างมายา” ณหอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพ

2555  

- แสดงผลงานกลุ่มนิทรรศการศิลปะ “ครุศิลปะ๑ณแกลเลอรี่ปาณิศา, เชียงใหม่

2554 

- ศิลปินในโครงการนิทรรศการศิลปะ “เส้นสายลายศิลป์” โดยศิลปินไทย – โรมาเนียภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนศิลปินระหว่าง 2 ประเทศณพิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน, กรุงบูคาเรสต์, ประเทศโรมาเนีย

- ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติงานโครงการ “ศึกษาศิลปวัฒนธรรมชนชาติไทสิบสองปันนา” โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ณ เมืองสิบสองปันนา, มณฑลยูนาน, สาธารณรัฐประชาชนจีน

2553        

- รางวัลสนับสนุนอันดับ 1 โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 56 ประจำปีพุทธศักราช 2553, ประเทศไทย

- ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติงานโครงการ “ศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกองทุนดร.ชุมพลพรประภา” ณเมืองปักกิ่ง, สาธารณรัฐประชาชนจีน

- ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนคณาจารย์ให้ไปศึกษาดูงานศิลปะณประเทศสหรัฐอเมริกาในโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “คุรุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ” โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม

2552

-ได้รับโล่เชิดชูเกียรติในฐานะบุคคลผู้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมติณสูลานนท์

- จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนิทรรศการ “โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยรางวัลศิลป์พีระศรีครั้งที่ 8” ณหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ

- แสดงผลงานคู่ (Duo) นิทรรศการศิลปะ “มายา” ณ The Silom Art Space, อาคารสีลมแกลเลอเรีย, กรุงเทพฯ

2551

- ได้รับคัดเลือกในฐานะศิลปินผู้สมควรรับรางวัล “ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรมศิลป์พีระศรีครั้งที่ 8 ประจำปี 2551” โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร

- แสดงผลงานเดี่ยว (Solo) นิทรรศการศิลปะ “ปิติสุข” ณ Number One Gallery, กรุงเทพฯ

- ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติงานศิลปะณประเทศฝรั่งเศสโดยบริษัท HHK ร่วมกับวิทยาลัยเพาะช่างมทร.รัตนโกสินทร์

-  แสดงผลงานกลุ่ม (Trio) นิทรรศการศิลปะวาดเส้นสร้างสรรค์โครงการ “...อันเนื่องมาจากความรัก” ณ Galerie N, กรุงเทพฯ

-ได้รับโอกาสสร้างสรรค์ภาพผลงานศิลปะเพื่อทูลเกล้าฯถวายแด่พระที่นั่งทรงธรรมที่ประทับแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯณพระเมรุท้องสนามหลวง, กรุงเทพฯ

2550

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดงประเภทจิตรกรรม, จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 53, ประเทศไทย

- ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติงานศิลปะไทย - อินเดียครั้งที่ 3 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรณเมืองศานตินิเกตัน, สาธารณรัฐอินเดีย

- แสดงผลงานกลุ่ม (Group) นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “ความจริงที่เหลืออยู่” ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เจ้าฟ้าฯ, กรุงเทพฯ

- แสดงผลงานกลุ่ม (Group) นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยโครงการ “คน: ผู้มีสิ่งเร้นลับในหัวใจ” ณหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ, กรุงเทพฯ

- แสดงผลงานกลุ่ม (Group) นิทรรศการศิลปะ “จตุคามร้อน” ณ 44 Art Gallery, กรุงเทพฯแสดงผลงานกลุ่ม (Group) นิทรรศการศิลปะ “ยอยักษ์ครั้งที่ 2” ณหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ


SOLO EXHIBITION


2022 - The Metafiction of ASIATOPIA". Number 1 Gallery, Bongkok, Thailand

2021 - "The Opera of Metafiction". Number 1 Gollery, Bangkok, Thailand

2019 - "Portrait Odyssey". Number 1 Gallery. Bangkok. Thailand

2018 - "Twin 27 : The Other Side Of Identity". Number 1 Gallery.Bangkok. Thailand

2015 - "Portraits of Human Being". National Museum. Bangkok, Thailand

2014 - "True Maya". PSG Gallery. Silpakorn University. Bangkok.Thailand

2013 - "True Maya". PSG Gallery. Silpakorn University. Bangkok.Thailand

2008 - "Joyous Happiness". Number 1 Gallery, Bangkok. Thailond

2000 - "Symbol of Spirit". Baan Bangkok Gallery. Bangkok. ThailandGROUP EXHIBITION


2024 - Art Busan, Bexco Exhibition Center, Busan, Korea

        - Season สีสัน, Number1gallery, River City Bangkok, Thailand

2023 - Art Busan, Bexco Exhibition, Busan, Korea

        - Pleased to meet me, Number1gallery, River City Bangkok, Thailand

        - Art Central Hong Kong, Hong Kong Convention and Exhibition Centre


2022 - "Extraordinary", Number1gallery, Bangkok, Thailand

        - "Behind Black Eyes", Number1gallery, Bangkok, Thailand
Exhibitions :

Go to “Twin 27 :  The Other Side of Identity แฝด 27 : ความเป็นอื่นจากตัวตน”

“Twin 27 : The Other Side of Identity แฝด 27 : ความเป็นอื่นจากตัวตน”

by Thanarit Thipwaree

3rd - 23rd November 2018

Go to Portrait Odyssey

Portrait Odyssey

by Thanarit Thipwaree

2nd - 30th November 2019

Go to The Opera of Metafiction

The Opera of Metafiction

by Thanarit Thipwaree

6th – 27th February 2021

Go to Behind Black Eyes

Behind Black Eyes

by Thanarit Thipwaree

8th-29th January 2022

Go to Extraordinary

Extraordinary

by Thanarit Thipwaree

24th April - 8th May 2022

Go to The Metafiction of ASIATOPIA

The Metafiction of ASIATOPIA

by Thanarit Thipwaree

10th December - 7th January 2023


Artworks :

1973 - 2018, 2018, Drawing on paper, 80x60 cm.
1973 - 2018, 2018
Drawing on paper,
80x60 cm.
Birth of Venus I, 2019, Oil on linen, 190x150 cm.
Birth of Venus I, 2019
Oil on linen,
190x150 cm.
1001 Paintings You must See before you Die, 0, Oil on linen, 300x400 cm.
1001 Paintings You must See before you Die, 0
Oil on linen,
300x400 cm.
Thanarit Thipwaree, "Aesthetics of Metafiction I", 2021, Oil on linen, 130x150 cm.
Thanarit Thipwaree, "Aesthetics of Metafiction I", 2021
Oil on linen,
130x150 cm.
Artist: Thanarit Thipwaree, "Peace monument 2022", 2022, Oil on linen, 133x169 cm.
Artist: Thanarit Thipwaree, "Peace monument 2022", 2022
Oil on linen,
133x169 cm.
CADMIUM RED MEDIUM (VERMILIONED) - OLD - HOLLAND - CLASSIC, 2018, Oil on canvas, 60x46 cm.
CADMIUM RED MEDIUM (VERMILIONED) - OLD - HOLLAND - CLASSIC, 2018
Oil on canvas,
60x46 cm.
Birth of Venus II, 2019, Oil on linen, 200x150 cm.
Birth of Venus II, 2019
Oil on linen,
200x150 cm.
Between God and Nietzsche, 2020, Oil on linen, 40x60 cm
Between God and Nietzsche, 2020
Oil on linen,
40x60 cm
Thanarit Thipwaree, "Aesthetics of Metafiction II", 2021, Oil on linen, 150x180 cm.
Thanarit Thipwaree, "Aesthetics of Metafiction II", 2021
Oil on linen,
150x180 cm.
Artist: Thanarit Thipwaree, "This is not a war but prevent war", 2022, Oil on linen, 152x127 cm.
Artist: Thanarit Thipwaree, "This is not a war but prevent war", 2022
Oil on linen,
152x127 cm.
Morna Lisa with Moustache, 2018, Oil on linen, 120x100 cm.
Morna Lisa with Moustache, 2018
Oil on linen,
120x100 cm.
Fables of monkey, 2019, Drawing on sa-paper on canvas, 80x60 cm, 80x60 cm.
Fables of monkey, 2019
Drawing on sa-paper on canvas, 80x60 cm,
80x60 cm.
Diego Velazquez : Las Meninas : 1656, 2021, Oil on linen, 68x60 cm.
Diego Velazquez : Las Meninas : 1656, 2021
Oil on linen,
68x60 cm.
Nawin Biadklang, "Behind Black Eyes No.1", 2021, Oil on canvas, 100x120 cm.
Nawin Biadklang, "Behind Black Eyes No.1", 2021
Oil on canvas,
100x120 cm.
Artist: Boonhlue Yangsauy, "Josajosa no.1", 2022, Oil on linen, 150x100 cm.
Artist: Boonhlue Yangsauy, "Josajosa no.1", 2022
Oil on linen,
150x100 cm.
Painting and Drawing, 2018, Drawing and painting on linen, 70x55 cm.
Painting and Drawing, 2018
Drawing and painting on linen,
70x55 cm.
Lucy, 2019, Drawing on Sa-paper on canvas, 80x60 cm.
Lucy, 2019
Drawing on Sa-paper on canvas,
80x60 cm.
Edouard Manet : Lunch on the Grass : 1863, 2021, Oil on linen, 70x56 cm.
Edouard Manet : Lunch on the Grass : 1863, 2021
Oil on linen,
70x56 cm.
Nawin Biadklang, "Behind Black Eyes No.2", 2021, Oil  and pencil on canvas, 170x420 cm.
Nawin Biadklang, "Behind Black Eyes No.2", 2021
Oil and pencil on canvas,
170x420 cm.
Artist: Boonhlue Yangsauy, "Josajosa no.2", 2022, Oil on linen, 100x150 cm.
Artist: Boonhlue Yangsauy, "Josajosa no.2", 2022
Oil on linen,
100x150 cm.
ULTRAMARINE BLUE - OLD - HOLLAND - CLASSIC, 2018, Oil on canvas, 60x46 cm.
ULTRAMARINE BLUE - OLD - HOLLAND - CLASSIC, 2018
Oil on canvas,
60x46 cm.
ONEDOLLAR, 2019, Drawing on Sa-paper on canvas, 110x180 cm.
ONEDOLLAR, 2019
Drawing on Sa-paper on canvas,
110x180 cm.
Edvard Munch : The Scream : 1893, 2021, Oil on linen, 69x57 cm.
Edvard Munch : The Scream : 1893, 2021
Oil on linen,
69x57 cm.
Trinnapat Chaisitthisak, "16 Hours", 2021, Pen on canvas, 100x120 cm.
Trinnapat Chaisitthisak, "16 Hours", 2021
Pen on canvas,
100x120 cm.
Artist: Prawit Lumcharoen, "Fast Love", 2022, Oil on canvas, 100x145 cm.
Artist: Prawit Lumcharoen, "Fast Love", 2022
Oil on canvas,
100x145 cm.
YELLOW LEMON - OLD - HOLLAND - CLASSIC, 2018, Oil on linen, 60x46 cm.
YELLOW LEMON - OLD - HOLLAND - CLASSIC, 2018
Oil on linen,
60x46 cm.
Portrait Odyssey I, 2019, Drawing on Sa-paper on canvas, 160x140 cm.
Portrait Odyssey I, 2019
Drawing on Sa-paper on canvas,
160x140 cm.
Gauguin Postcard Book, 0, Oil on linen, 150x130 cm.
Gauguin Postcard Book, 0
Oil on linen,
150x130 cm.
Trinnapat Chaisitthisak, "16 Hours", 2021, Pen on canvas, 100x120 cm.
Trinnapat Chaisitthisak, "16 Hours", 2021
Pen on canvas,
100x120 cm.
Artist: Prawit Lumcharoen, "While Love ขณะรัก", 2022, Oil on canvas, 140x150 cm.
Artist: Prawit Lumcharoen, "While Love ขณะรัก", 2022
Oil on canvas,
140x150 cm.
แก่นสารสุดท้ายระหว่าง Painting กับ Drawing I, 2018, Painting - Drawing, 80x60 cm.
แก่นสารสุดท้ายระหว่าง Painting กับ Drawing I, 2018
Painting - Drawing,
80x60 cm.
Portrait Odyssey II, 2019, Oil on linen, 180x200 cm.
Portrait Odyssey II, 2019
Oil on linen,
180x200 cm.
Paul Gauguin : Ia Orana Maria (Hail Mary) : 1892, 2020, Oil on linen, 68x52 cm.
Paul Gauguin : Ia Orana Maria (Hail Mary) : 1892, 2020
Oil on linen,
68x52 cm.
Vichaya Mukdamanee, (Still Images from the video) "Found Documents (Negotiation of 2475-2540-2560)", 2021, Video with sound, 6.21 minutes
Vichaya Mukdamanee, (Still Images from the video) "Found Documents (Negotiation of 2475-2540-2560)", 2021
Video with sound,
6.21 minutes
Artist: Pat Yingcharoen, "Blue Cross", 2022, Oil on linen, 187.5x100 cm.
Artist: Pat Yingcharoen, "Blue Cross", 2022
Oil on linen,
187.5x100 cm.
แก่นสารสุดท้ายระหว่าง Painting กับ Drawing II, 2018, Painting - Drawing, 60x50 cm.
แก่นสารสุดท้ายระหว่าง Painting กับ Drawing II, 2018
Painting - Drawing,
60x50 cm.
Self Portrait, 2019, Water color on paper, 40x30 cm.
Self Portrait, 2019
Water color on paper,
40x30 cm.
The Story of Art, 0, Oil on linen, 200x250 cm.
The Story of Art, 0
Oil on linen,
200x250 cm.
Vichaya Mukdamanee, (Still Images from the video) "Found Documents (Negotiation of 2534-2549-2557)", 2021, Video with sound, 10.52 minutes
Vichaya Mukdamanee, (Still Images from the video) "Found Documents (Negotiation of 2534-2549-2557)", 2021
Video with sound,
10.52 minutes
Artist: Pat Yingcharoen, "Blue Mountain", 2022, Oil on linen, 187.5x100 cm.
Artist: Pat Yingcharoen, "Blue Mountain", 2022
Oil on linen,
187.5x100 cm.
แก่นสารสุดท้ายระหว่าง Painting กับ Drawing III, 2018, Painting - Drawing, 60x50 cm.
แก่นสารสุดท้ายระหว่าง Painting กับ Drawing III, 2018
Painting - Drawing,
60x50 cm.
The human factor analysis, 2019, Drawing on Sa-paper on canvas, 160x130 cm.
The human factor analysis, 2019
Drawing on Sa-paper on canvas,
160x130 cm.
Visit the Louvre, 0, Oil on linen, 260x200 cm.
Visit the Louvre, 0
Oil on linen,
260x200 cm.
Vichaya Mukdamanee, (Still Images from the video) "In the Town of Silence", 2021, Video with sound, 18.22 minutes
Vichaya Mukdamanee, (Still Images from the video) "In the Town of Silence", 2021
Video with sound,
18.22 minutes
Artist: Thunchanok Plakulsantikorn, "The Blue Butterfly", 2022, Tempera and acrylic on canvas, 100x60 cm.
Artist: Thunchanok Plakulsantikorn, "The Blue Butterfly", 2022
Tempera and acrylic on canvas,
100x60 cm.
ข้าพเจ้าเป็นคนผิวขาว (Adolf Hitler), 2018, Oil on linen, 100x80 cm.
ข้าพเจ้าเป็นคนผิวขาว (Adolf Hitler), 2018
Oil on linen,
100x80 cm.
The Quest toward Apocalypse, 2019, Oil on linen,  180x110 cm.
The Quest toward Apocalypse, 2019
Oil on linen,
180x110 cm.
Alexandros : Venus de Milo : 150 BCE, 2021, Oil on linen, 50x70 cm.
Alexandros : Venus de Milo : 150 BCE, 2021
Oil on linen,
50x70 cm.
Warawut Tourawong, "She is in the room with scrap-paintings", 2021, Oil on linen, 100x140 cm.
Warawut Tourawong, "She is in the room with scrap-paintings", 2021
Oil on linen,
100x140 cm.
Artist: Thinnapat Takuear, "Be shine นวลละออ", 2022, Oil on canvas,  80x60 cm.
Artist: Thinnapat Takuear, "Be shine นวลละออ", 2022
Oil on canvas,
80x60 cm.
ข้าพเจ้าเป็นคนผิวดำ (Nelson Mandela), 2018, Oil on linen, 100x80 cm.
ข้าพเจ้าเป็นคนผิวดำ (Nelson Mandela), 2018
Oil on linen,
100x80 cm.
Johannes Vermeer : The Milkmaid : 1650, 2021, Oil on linen, 70x50 cm
Johannes Vermeer : The Milkmaid : 1650, 2021
Oil on linen,
70x50 cm
Warawut Tourawong, "He is in the room with scrap-paintings", 2021, Oil on linen, 110x140 cm.
Warawut Tourawong, "He is in the room with scrap-paintings", 2021
Oil on linen,
110x140 cm.
Artist: Thinnapat Takuear, "Beauty โฉมยง", 2022, Oil on canvas, 120x80 cm.
Artist: Thinnapat Takuear, "Beauty โฉมยง", 2022
Oil on canvas,
120x80 cm.
ข้าพเจ้าเป็นคนผิวสีน้ำตาล (Mahatma Gandhi), 2018, Oil on linen, 100x80 cm.
ข้าพเจ้าเป็นคนผิวสีน้ำตาล (Mahatma Gandhi), 2018
Oil on linen,
100x80 cm.
Frank Cadogan Cowper : Vanity : 1907, 2021, Oil on linen, 80x60 cm.
Frank Cadogan Cowper : Vanity : 1907, 2021
Oil on linen,
80x60 cm.
Warawut Tourawong-As If There Was No One, 2020, Oil on linen, 109x135 cm.
Warawut Tourawong-As If There Was No One, 2020
Oil on linen,
109x135 cm.
Artist: Thinnapat Takuear, "Dear girls 1 แก้วกานดา 1", 2022, Oil on canvas, 120x80 cm.
Artist: Thinnapat Takuear, "Dear girls 1 แก้วกานดา 1", 2022
Oil on canvas,
120x80 cm.
ข้าพเจ้าเป็นคนผิวเหลือง (Mao Zedong), 2018, Oil on linen, 100x80 cm.
ข้าพเจ้าเป็นคนผิวเหลือง (Mao Zedong), 2018
Oil on linen,
100x80 cm.
Lord Frederic Leighton : Flaming June : 1895, 2021, Oil on linen, 67x69 cm.
Lord Frederic Leighton : Flaming June : 1895, 2021
Oil on linen,
67x69 cm.
Theekawut Boonvijit, "Journey of Sun flower การเดินทางของดอกทานตะวัน", 2021, Oil on linen, 120x180 cm.
Theekawut Boonvijit, "Journey of Sun flower การเดินทางของดอกทานตะวัน", 2021
Oil on linen,
120x180 cm.
Artist: Thinnapat Takuear, Dear girls 2 แก้วกานดา 2, 2022, Oil on canvas, 60x40 cm.
Artist: Thinnapat Takuear, Dear girls 2 แก้วกานดา 2, 2022
Oil on canvas,
60x40 cm.
ความไม่สมบูรณ์แบบ 1, 2018, Drawing on paper, 120x90 cm.
ความไม่สมบูรณ์แบบ 1, 2018
Drawing on paper,
120x90 cm.
John William Godward : At the Fountain : 1893, 2021, Oil on linen, 70x70 cm.
John William Godward : At the Fountain : 1893, 2021
Oil on linen,
70x70 cm.
Arnont Lertpullpol, "The Boy in the Striped Face mask", 2021,  Oil on linen, 135x240 cm.
Arnont Lertpullpol, "The Boy in the Striped Face mask", 2021
Oil on linen,
135x240 cm.
Artist: Thinnapat Takuear, NONG-NUCH (beautiful) นงนุช, 2022, 2022, Oil on canvas, 100x150 cm.
Artist: Thinnapat Takuear, NONG-NUCH (beautiful) นงนุช, 2022, 2022
Oil on canvas,
100x150 cm.
ความไม่สมบูรณ์แบบ 2, 2018, Drawing on paper, 70x60 cm.
ความไม่สมบูรณ์แบบ 2, 2018
Drawing on paper,
70x60 cm.
John William Godward : Crytilla, 2021, Oil on linen, 80x60 cm.
John William Godward : Crytilla, 2021
Oil on linen,
80x60 cm.
Arnont Lertpullpol, "Mass Grave", 2021, Oil on linen, 135x240 cm.
Arnont Lertpullpol, "Mass Grave", 2021
Oil on linen,
135x240 cm.
Artist: Thinnapat Takuear, "Thai costumes 1 ชุดไทย 1", 2022, Oil on canvas, 120x80 cm.
Artist: Thinnapat Takuear, "Thai costumes 1 ชุดไทย 1", 2022
Oil on canvas,
120x80 cm.
จิตรกรรม นามธรรม (Abstract Painting), 2018, Oil on linen, 150x150 cm.
จิตรกรรม นามธรรม (Abstract Painting), 2018
Oil on linen,
150x150 cm.
Charles Amable Lenoir : (1860-1926) : Reflective Thoughts, 2021, Oil on linen, 80x60 cm.
Charles Amable Lenoir : (1860-1926) : Reflective Thoughts, 2021
Oil on linen,
80x60 cm.
Artist: Thinnapat Takuear, "Thai costumes 2 ชุดไทย 2", 2022, Oil on copper, 40x60 cm.
Artist: Thinnapat Takuear, "Thai costumes 2 ชุดไทย 2", 2022
Oil on copper,
40x60 cm.
ด้านสว่างและด้านมืด, 2018,  Drawing and painting on linen, 180x150 cm.
ด้านสว่างและด้านมืด, 2018
Drawing and painting on linen,
180x150 cm.
Sir Lawrence Alma-Tadema : (1836-1912) : Spring (Detail), 2021, Oil on linen, 80x60 cm.
Sir Lawrence Alma-Tadema : (1836-1912) : Spring (Detail), 2021
Oil on linen,
80x60 cm.
นามรูปและตัวตน, 2018, Oil on linen, 80x60 cm.
นามรูปและตัวตน, 2018
Oil on linen,
80x60 cm.
LA BOULAYE Paul de : 1902-1961 (France) : Beautiful Woman, 2021, Oil on linen, 92x80 cm.
LA BOULAYE Paul de : 1902-1961 (France) : Beautiful Woman, 2021
Oil on linen,
92x80 cm.
บททบทวนการกระทำ, 2018, Oil on linen, 90x70 cm.
บททบทวนการกระทำ, 2018
Oil on linen,
90x70 cm.
John Melhuish Strudwick (1849-1937) :
John Melhuish Strudwick (1849-1937) : 'Thy Music, faintly falling, dies away, Thy dear eyes dream that Love will live for aye' G.F. Bodley, 2021
Oil on linen,
80x60 cm
ภาพเหมือนมนุษย์และจิตรกร, 2018,  Blood and drawing, 20x26 cm.
ภาพเหมือนมนุษย์และจิตรกร, 2018
Blood and drawing,
20x26 cm.
มนุษย์และความเร้นลับ, 2007, Oil on canvas, 250x250 cm.
มนุษย์และความเร้นลับ, 2007
Oil on canvas,
250x250 cm.
Charles Amable Lenoir (1860-1926) : ARC / Love’s Whisper, 2021, Oil on linen, 60 x 80 cm.
Charles Amable Lenoir (1860-1926) : ARC / Love’s Whisper, 2021
Oil on linen,
60 x 80 cm.
ยักษ์, 2007, Oil and gold on canvas, 50x40 cm.
ยักษ์, 2007
Oil and gold on canvas,
50x40 cm.
สนามสี, 2018, Oil on canvas, 200x150 cm.
สนามสี, 2018
Oil on canvas,
200x150 cm.
สร้อยคอ, 2018, Drawing on paper on canvas, 70x60 cm.
สร้อยคอ, 2018
Drawing on paper on canvas,
70x60 cm.
เส้น - สี - โครงสร้าง - ชีวิต, 2018, Oil on linen, 100x80 cm.
เส้น - สี - โครงสร้าง - ชีวิต, 2018
Oil on linen,
100x80 cm.
หน้าแดงจมูกเหลือง, 2017, Oil on linen, 52.5x37.5 cm.
หน้าแดงจมูกเหลือง, 2017
Oil on linen,
52.5x37.5 cm.
อันเนื่องมาจากพระแม่ธรณีบีบมวยผม, 2018, Painting and drawing, 70x55 cm.
อันเนื่องมาจากพระแม่ธรณีบีบมวยผม, 2018
Painting and drawing,
70x55 cm.
John William Godward (1861–1922) : Lone 1893, 2021, Oil on linen, 60 x 80 cm.
John William Godward (1861–1922) : Lone 1893, 2021
Oil on linen,
60 x 80 cm.
Tribhum Asia (Three Worlds of Asia : Earth, Heaven, Hell) เอเชียไตรภูมิ, 2022, Oil on Linen, 200 x 250 cm
Tribhum Asia (Three Worlds of Asia : Earth, Heaven, Hell) เอเชียไตรภูมิ, 2022
Oil on Linen,
200 x 250 cm
Great Nuisance มารผจญ, 2022, Oil on Linen, 300 x 400 cm.
Great Nuisance มารผจญ, 2022
Oil on Linen,
300 x 400 cm.
Female and The Definitions สตรีเพศและคำจำกัดความ, 2022, Oil on Linen, 200 x 230 cm.
Female and The Definitions สตรีเพศและคำจำกัดความ, 2022
Oil on Linen,
200 x 230 cm.
Tribhum of Temple of The Emerald Buddha ไตรภูมิวัดพระแก้ว, 2022, Oil on Linen, 170 x 200 cm.
Tribhum of Temple of The Emerald Buddha ไตรภูมิวัดพระแก้ว, 2022
Oil on Linen,
170 x 200 cm.
Tribhum of Wat Phra Chetuphon Vimon Mangkalaram (Wat Pho) ไตรภูมิวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์), 2022, Oil on Linen, 140 x 200 cm.
Tribhum of Wat Phra Chetuphon Vimon Mangkalaram (Wat Pho) ไตรภูมิวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์), 2022
Oil on Linen,
140 x 200 cm.
Acting for God, 2022, Oil on Linen, 150 x 130 cm.
Acting for God, 2022
Oil on Linen,
150 x 130 cm.
Ghosts-Monks as Human Design  ผี-พระ และการออกแบบของมนุษย์, 2022, Oil on Linen, 120 x 100 cm.
Ghosts-Monks as Human Design ผี-พระ และการออกแบบของมนุษย์, 2022
Oil on Linen,
120 x 100 cm.
Goddess of Mercy เจ้าแม่กวนอิม, 2022, Oil on Linen, 80 x 100 cm.
Goddess of Mercy เจ้าแม่กวนอิม, 2022
Oil on Linen,
80 x 100 cm.
Goddess Kali / Parvati เจ้าแม่กาลี / พระแม่อุมา, 2022, Oil on Linen, 100 x 80 cm.
Goddess Kali / Parvati เจ้าแม่กาลี / พระแม่อุมา, 2022
Oil on Linen,
100 x 80 cm.
Goddess of The Earth พระแม่ธรณี, 2022, Oil on Linen, 100 x 80 cm.
Goddess of The Earth พระแม่ธรณี, 2022
Oil on Linen,
100 x 80 cm.
The Secrets of Painting Process, 2022, Oil on Linen, 80 x 60 cm.
The Secrets of Painting Process, 2022
Oil on Linen,
80 x 60 cm.
Considering The Opposite Matters  การพิจารณาสิ่งตรงกันข้าม, 2022, Oil on Linen, 70 x 70 cm.
Considering The Opposite Matters การพิจารณาสิ่งตรงกันข้าม, 2022
Oil on Linen,
70 x 70 cm.