Exhibition

Coliseum Delight

Coliseum Delight

Exhibition by Krisanapon Piapaiboon

14th January -4th February 2023

นิทรรศการ Coliseum Delight โดย “กฤษณะพล เปียไพบูลย์” ศิลปินรุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง นิทรรศการนี้นับเป็นนิทรรศการเดี่ยวครั้งเเรกของเขา กฤษณะพลนำเสนอภาพผลงานจิตรกรรมถ่ายทอดผลงานด้วยเทคนิคทางที่ประยุกต์มาจากงานจิตรกรรมโบราณ ในแง่ของนิทรรศการจึงเป็นพื้นที่นำเสนอเรื่องราว เชื่อมโยงประสบการณ์ และเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้รับรู้และตีความในหลากหลายมิติโดยไม่จำกัดไว้เเค่เพียงความหมายเดียว


ความเยือกเย็น และความโศกเศร้า ที่ปกคลุมในผลงาน เป็นสภาวะนามธรรมที่ถูกผสมผสานเข้ากับ เทคนิคทางจิตรกรรมที่ประยุกต์มาจากงานจิตรกรรมโบราณ ไม่ว่าจะเป็นการวางองค์ประกอบโดยใช้เส้นกริด (Amateur of the rectangle) การเคลือบสี(Glazing) การสร้างพื้นผิว(Impasto) การวางสีโดยตรง(All a prima) และขัดเพื่อทำลายพื้นผิวบางส่วน(Sanding) จนเกิดเป็นอัตลักษณ์ทางเทคนิคอันเป็นปัจเจกส่วนบุคคล นำไปสู่การสร้างสภาวะนามธรรมจำลองเพื่อชักชวนผู้ชมให้หวนนึกถึงเรื่องราวที่ต่างเคยมีประสบการณ์ร่วมกัน จิตรกรรมทั้งหมดในนิทรรศการได้รับการกำกับเช่นเดียวกับละครเวที Globe Theatre ที่ถูกจัดสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1613 โดย William Shakespeare ซึ่งมีการใช้แสงสร้างเทคนิคพิเศษ ให้เกิดความแปลกตาอันหลากหลายของแสง หากเปรียบผืนผ้าใบเป็นโรงละคร ที่สามารถจัดการและควบคุมองค์ประกอบต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ การสร้างสภาวะนามธรรม อันเป็นเจตนาที่ถูกถ่ายทอดในผลงานชุดนี้ ผ่านการพิจารณาความตายเพื่อให้เห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ นำไปสู่การตั้งคำถามเกี่ยวกับชีวิต ความรู้สึกที่มีต่อความจริงอันเป็นธรรมชาติซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ผลงานชุดนี้จึงเป็นเสมือนหลักฐานของกระบวนการครุ่นคิด จนนำไปสู่การจัดสร้างเป็นภาพประกอบทางความคิดได้ในที่สุดColiseum Delight exhibition by “Krisanapon Piapaiboon”, newly outstanding artist, and this is his first exhibition. Krisanapon represents art painting, expressing with the use of an applied art from ancient paintings. Moreover, the exhibition itself is comparatively a space of presenting stories, connecting with experiences as well as being an opportunity for audiences to perceive and interpret art in different perspectives without a specifically individual definition.


Coldness and gloom that covered the work are in an abstract state, combined with a painting technique that applied from an ancient painting such as Amateur of the rectangle, Glazing, Impasto, All a prima and sanding, and it became an identity in an individual technique and led to an abstract model in order to motivate audiences to recall one’s own story which their experiences may be connectively related. All of the paintings in this exhibition was as well directed as Globe Theatre, held in 1613 by William Shakespeare; it was produced with a special light technique to make it more peculiar and different. If the canvas was compared to a theatre which was able to be composed and controlled the elements independently. Creating the state of abstraction that intentionally expressed through this series and a consideration of death in order to realize the value of life and bring up to the question about life, including the feelings towards the inevitably truth of the nature. Therefore this series is comparably an evidence of a contemplating process and leading to create an image composition of thought eventually.Early Morning, 2022, Oil on Linen, 145 x 180 cm.
Early Morning, 2022
Oil on Linen,
145 x 180 cm.
Resurrection, 2022, Oil on Linen, 190 x 140 cm.
Resurrection, 2022
Oil on Linen,
190 x 140 cm.
The Could, 2022, Oil on Linen, 180 x 150 cm.
The Could, 2022
Oil on Linen,
180 x 150 cm.
Dawn, 2022, Oil on Linen, 140 x 210 cm.
Dawn, 2022
Oil on Linen,
140 x 210 cm.
Starry Night, 2022, Oil on Linen, 150 x 194 cm.
Starry Night, 2022
Oil on Linen,
150 x 194 cm.
Deep, 2022, Oil on Linen, 90 x 190 cm.
Deep, 2022
Oil on Linen,
90 x 190 cm.
Twilight, 2022, Oil on Linen, 120 x 80 cm.
Twilight, 2022
Oil on Linen,
120 x 80 cm.
Ageing, 2022, Oil on Linen, 120 x 80 cm.
Ageing, 2022
Oil on Linen,
120 x 80 cm.
The White Cape, 2022, Oil on Linen, 120 x 80 cm.
The White Cape, 2022
Oil on Linen,
120 x 80 cm.
The Red Cape, 2022, Oil on Linen, 120 x 80 cm.
The Red Cape, 2022
Oil on Linen,
120 x 80 cm.
Tutankhamun, 2022, Oil on Linen, 120 x 65 cm.
Tutankhamun, 2022
Oil on Linen,
120 x 65 cm.
Hibernate, 2022, Oil on Linen, 120 x 80 cm.
Hibernate, 2022
Oil on Linen,
120 x 80 cm.
Crime, 2022, Oil on Linen, 100 x 80 cm.
Crime, 2022
Oil on Linen,
100 x 80 cm.