Exhibition

The Monument

The Monument

Exhibition by Wutikorn kongka

20th May - 10th June 2023

The Monument คือนิทรรศการเดี่ยวครั้งล่าสุดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิกร คงคา นำเสนอผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยโดยนำประติมากรรมต่างยุคต่างสมัย ต่างบริบทเรื่องราว นำมาก่อร่างสถาปนาอนุสาวรีย์ส่วนตัวขึ้น ท่ามกลางโลกที่กำลังโกลาหลอลหม่านไปด้วยพิษไข้ของสังคมในทุกมิติ
เดิมทีอนุสาวรีย์ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงบุคคล กลุ่มบุคคลและเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่ก่อให้เกิดสภาวะความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับโลก รูปเคารพ, รูปปั้น, งานประติมากรรมโบราณ ต่างๆ ได้สร้างเรื่องราวที่คล้ายดั่งอนุสรณ์ หรือ อนุสาวรีย์ทางความเชื่อเกี่ยวกับเทพปกรณัมอันศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อทางศาสนา ทำหน้าที่ส่งสารแห่งความเชื่อในพลังของสิ่งที่มองไม่เห็น พลังจากสารตั้งต้นในรูปคัมภีร์โบราณหรือตำราทางประวัติศาสตร์ที่ถูกทำให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยศิลปินต่างยุคต่างสมัย
อนุสาวรีย์ในรูปแบบของ วุฒิกร นั้นคือโลกอุดมคติ ที่ยังคงบูชาและยึดมั่นในความเชื่อของพลังและศักยภาพสูงสุดของความเป็นมนุษย์ ทว่าในอีกด้านหนึ่ง มนุษย์ก็นำพาพวกเขาเองไปสู่การล่มสลาย ด้วยทั้งการทำลายสิ่งแวดล้อม การก่อสงครามไม่สิ้นสุด นัยหนึ่งสิ่งที่มนุษย์ต่างโหยหาต้องการแผ่นดินที่สงบสุข และโลกอุดมคติที่สวยงาม
แต่โลกอุดมคติที่สงบสุข ไม่มีอยู่จริง เมื่อมนุษย์ยังคงเกลียดชัง นำมาซึ่งสงคราม คร่าชีวิตผู้คนนับไม่ถ้วน
ถึงเเม้จะยอมรับสภาพแห่งความจริงอย่างที่เห็นและเป็นอยู่ พยายามสร้างโลกที่บิดเบี้ยวและพังทลายให้สวยงามที่สุดเท่าที่จะทำได้
อนุสาวรีย์แห่งนี้ มิใช่การก่อรูปความเชื่อและศรัทธาทางศาสนา แต่มันคือความรู้สึกทางนามธรรมที่คล้ายการประดับตกแต่งด้วยงานศิลปะการประดับตกแต่ง ที่พร้อมจะบูชามนุษย์ให้สวยงามอยู่บนอนุสรณ์สถาน ท่ามกลางซากปรักหักพังของความศิวิไลซ์ที่เคยสง่างามมานับเป็นพันๆปี


ทว่า..... อนุสาวรีย์ อาจเป็นเพียงผลพวงซากปรักหักพังของเศษเสี้ยวประวัติศาสตร์ จินตนาการที่ขาดวิ่น บกพร่อง จากมนุษย์ที่ไม่สมประกอบเหล่านั้นได้ก่อตัวขึ้นเป็นความงามแบบใหม่ เป็นโลกอุดมคติแห่งสีสรร ดั่งอนุสรณ์สถานศักดิ์สิทธิ์เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

.


“The Monument” is the latest solo exhibition by Assistant Professor Wutigorn Kongka. presenting contemporary artworks by combining sculptures from different eras, contexts and stories to establish personal monument. In the midst of a world in the chaos of society in all dimensions.
The monument was originally erected to commemorate the individuals, groups and milestones that brought about change from local to global. Idols, statues, antique sculptures; they have created stories that resemble memorials or monuments of sacred mythology.
Religious beliefs serve to deliver the message of faith in the power of the unseen in ancient scriptures or historical texts has been made concrete by artists of different eras.
The monument in the form of Wutigorn is an ideal world that still worships and adheres to the belief of the ultimate power and potential of humanity. But on the other hand, Humans have led them to collapse by destroying the environment, endless warfare. In other words, what all mankind crave is the desire for a peaceful land and a beautiful ideal world.
But an ideal world is peaceful does not exist. When humans continue to hate, it leads to war, killing countless people.
Even if you accept the truth as it seems, Try to create a twisted and crumbling world as beautiful as you can.
This monument is not a formation of religious beliefs and faith, but an abstract feeling that resembles an adornment with art that
ready to worship humans beautifully on monuments amidst the ruins of civilisation that have been majestic for thousands of years.
Yet… the monument may be just a ruin of a slice of history. Torn imagination, flawed by an Imperfect human has formed a new kind of beauty. It is an ideal world of colours. as a sacred monument for religious ceremonies.
Between, 2022, Acrylic on Canvas, 200 x 400 cm.
Between, 2022
Acrylic on Canvas,
200 x 400 cm.
Pluto and Proserpina, 2023, Acrylic on Canvas, 200 x 300 cm.
Pluto and Proserpina, 2023
Acrylic on Canvas,
200 x 300 cm.
Coherent control, 2022, Oil and Acrylic on Canvas, 200 x 245 cm.
Coherent control, 2022
Oil and Acrylic on Canvas,
200 x 245 cm.
Melee, 2022, Oil and Acrylic on Canvas, 200 x 245 cm.
Melee, 2022
Oil and Acrylic on Canvas,
200 x 245 cm.
The Monument of Man, 2023, Acrylic on Canvas, 150 x 150 cm.
The Monument of Man, 2023
Acrylic on Canvas,
150 x 150 cm.
The Monument of Hand, 2022, Acrylic on Canvas, 150 x 150 cm.
The Monument of Hand, 2022
Acrylic on Canvas,
150 x 150 cm.
Bellona, 2023, Acrylic on Canvas, 150 x 150 cm.
Bellona, 2023
Acrylic on Canvas,
150 x 150 cm.
Heaven & Hell, 2023, Acrylic on Canvas, 150 x 150 cm.
Heaven & Hell, 2023
Acrylic on Canvas,
150 x 150 cm.
Vitality, 2023, Acrylic on Canvas, 150 x 150 cm.
Vitality, 2023
Acrylic on Canvas,
150 x 150 cm.